Izvodjenje radova na adaptaciji i opremanju WELLNESS CENTRA

5 13 POZIV ZA РАДОВЕ WELLNESS PO PARTIJAMA

5 13 KD ZA RADOVE WELLNESS PO PARTIJAMA

5 13 Predmer za Welness Partija 1

5 13 IZVODJACKI-ENTERIJER WELLNESS Partija 2

513 ODGOVOR NA PITANJE BR 1 IZ KD RADOVI WELLNESS

Dopuna konkursne dokumentacije NP 14

Dopuna konkursne dokumentacije NP 15

Dopuna konkursne dokumentacije NP 15b

Dopuna konkursne dokumentacije NP 16

5 13 IZMENA KD РАДОВИ WELLNESS

513 ODGOVOR NA PITANJE BR 2 IZ KD RADOVI WELLNESS

5 13 ODGOVOR NA PITANJE BR 3, 4 , 5 IZ KD RADOVI WELLNESS

5 13 TRECA IZMENA KD RADOVI WELLNESS

5 13 CETVRTA IZMENA KD RADOVI WELLNESS – 02.10.2013.

5 13 ODGOVOR NA PITANJE BR 6 IZ KD RADOVI WELLNESS – 02.10.2013.

5 13 POS 1 dupli romb – 02.10.2013.

5 13 Pos 2 i 3 u duplom rombu – 02.10.2013.

5 13 POS 4 dupli romb – 02.10.2013.

5 13 POS 7 i 8 – 02.10.2013.

5 13 POS1 5 13 POS2 – 02.10.2013.

5 13 POS3 – 02.10.2013.

5 13 POS4 – 02.10.2013.

5 13 POS5 – 02.10.2013.

5 13 POS6 – 02.10.2013.

5 13 POS11 – 02.10.2013.

5 13 POS12 – 02.10.2013.

5 13 POS13 – 02.10.2013.

5 13 POS14 – 02.10.2013.

5 13 POS15 – 02.10.2013.

5 13 POS16 – 02.10.2013.

5 13 POSHEMA OBLOGE UGRADNE KADE – 02.10.2013.

5 13 ODGOVOR NA PITANJE BR 7 i 8 IZ KD RADOVI WELLNESS – 07.10.2013.

5 13 IZMENA KDIZMENA RADOVI WELLNESS 5 – 07.10.2013.

5 13 ODGOVOR NA PITANJE BR 9 i 10 IZ KD RADOVI WELLNESS – 07.10.2013.

5 13 ODGOVOR NA PITANJE BR 11 IZ KD RADOVI WELLNESS – 08.10.2013.

5 13 ODGOVOR NA PITANJE BR 12 IZ KD RADOVI WELLNESS – 08.10.2013.

5 13 ODGOVOR NA PITANJE BR 13 IZ KD RADOVI WELLNESS – 09.10.2013.

5 13 ODGOVOR NA PITANJE BR 14 , 15, 16, 17 и 18 IZ KD RADOVI WELLNESS – 10.10.2013.

5 13 ODGOVOR NA PITANJE BR 19 i 20 IZ KD RADOVI WELLNESS – 10.10.2013.

5 13 OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA – 10.10.2013.

Predmer za Welness – 10.10.2013.

5 13 ODGOVOR NA PITANJE BR 22 IZ KD RADOVI WELLNESS – 11.10.2013.

5 13 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU partija 1 – 13.11.2013.

5 13 ODLUKA O IZMENI UGOVORA  – 25.02.2014.