4 14 KD IZVOĐENJA RADOVA NA ADAPTACIJI DELA OBJEKTA SELTERS II