6 13 RADOVE NA ADAPTACIJI STACIONARA II KRILO IZNAD BAZENA