Report made for KME during 2010. antil april 2011 year at Institute for rehabilitation.MedicalEducation

///
 
“Institut za rehabilitaciju” i “ISPOR Srbija local chapter” organizuju kurs KME
 
Tema: UVOD U ZDRAVSTVENU EKONOMIJU – MODELI I VRSTE ANALIZA U FARMAKOEKONOMIJI SA PRIMERIMA
 
Mesto: Institut za rehabilitaciju – organizacioni deo SELTERS, Kralja Petra I 330, MLADENOVAC
 
Datum: 31.03.2014. godine
 
PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE
 
12:00-12:30  Registracija učesnika i ulazni test
 
12:30-13:15    Farmakoekonomija u funkciji rehabilitacije,
Prof dr Milica Lazović
 
13:15-14:00   Razvoj kompetencija farmaceuta u apoteci, uloga farmakoekonomije,
Mr sc spec. Ph Svetlana Stojkov
 
14:00-14:45  Kvalitet u zdravstvu – praćenje farmakoekonomskih ishoda,
Prim dr Vesna Djurić
 
14:45-15:30  Istorijski razvoj istraživanja upotrebe lekova i troškova,
Dr sc med Uglješa Jovičić
 
15:30-15:45    pauza
 
15:45-16:30   Kritička evaluacija farmakoekonomske analize,
Prof dr Dragan Milovanović
 
16:30-17:15    Istraživanje zdravstvenih ekonomskih ishoda (Health Economics Outcomes Research – HEOR)
Dr sc Vera Madžarević
 
17:15-18:00   Farmakoekonomija i kardiovaskularne bolesti – uloga i značaj kardiološke rehabilitacije,
Dr sc med Ivana Burazor
 
18:00-19:15    Uloga farmakoekonomije u izboru generičkih lekova,
Mr sc dr Miroslav Mitrović
 
19:15-20:00   Metode procene u farmakoekonomiji,
Prof dr Dušan Djurić
 
20:00-20:30     Izlazni test i anketa učesnika
 
Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. 153-02-535/2014-01, evidencioni broj A-1-70/14, od 03.03.2014. godine, KURS JE AKREDITOVAN SA 6 BODOVA ZA POLAZNIKE
 
Ciljna grupa: LEKARI, FARMACEUTI, STOMATOLOZI, BIOHEMIČARI
 
Rukovodilac kontinuirane edukacije:
Prof dr Milica Lazović

Medical-Education

Korisne informacije:

Obavestenje o sast u 2013

Spisak predavanja u 2012

Izveštaj sprovedene KME tokom 2010 i do aprila 2011godine u Institutu za rehabilitaciju

 

 Отчет о проведенном корпоративном медицинском обучении в течение 2010 года до апреля 2011 года в Институте реабилитации.