DVODNEVNI PAKETI – Wellness gosti

Dvodnevni preventivni paket za osteoporozu sadrži osnovni Wellness dan uz doplatu :

 • DEKsA pregled (dva referentna mesta)
 • Laboratorijske analize (standard)

CENA : 2000,00 din.

VIŠEDNEVNI PAKETI – MINIMUM SEDAM DANA BORAVKA

Program za osteoporozu – B.O. SPECIJAL

 • Pregled reumatologa i DEKsA pregled
 • Laboratorijske analize  (standard)
 • Podvodna masaža u kadi sa termomineralnom vodom
 • peloido terapija (za dva segmenta)

– Ovaj program obuhvata cenu osnovnog B.O dana po važećem cenovniku (smeštaj , ishrana na bazi punog pansiona – švedski sto, pregled lekara specijaliste i četiri terapije – bazen , kinezi i dve elektro terapije).

Dnevna doplata za ovaj program je 1000,00 din. 

Program kardio – plus

 • pregled interniste
 • laboratorijske analize (standard) + lipidni status
 • RTG pulmo et cor
 • UZ srca i / ili krvnih sudova donjih ekstremiteta
 • HOLTER TA i / ili HOLTER EKG-a

-Ovaj program obuhvata cenu osnovnog B.O dana po važećem cenovniku (smeštaj, ishrana na bazi punog pansiona – švedski sto, pregled lekara specijaliste i četiri terapije – bazen, kinezi i dve elektro terapije).

Dnevna doplata za ovaj program je 1200,00 din.

Program za dijabetičare 

 • pregled interniste
 • laboratorijske analize (standard) + lipidni status
 • UZ pregled krvnih sudova nogu
 • EMNG donjih ili gornjih ekstremiteta

-Ovaj program obuhvata cenu osnovnog B.O dana po važećem cenovniku (smeštaj, ishrana na bazi punog pansiona – švedski sto, pregled lekara specijaliste i četiri terapije – bazen , kinezi i dve elektro terapije).

Dnevna doplata za ovaj program je 1100,00 din.

Reumatološki program 

 • pregled lekara specijaliste – reumatologa
 • Laboratorijske analize (standard) + RF
 • RTG snimanje
 • Infiltracija bolnog zgloba – opciono

  -Ovaj program obuhvata cenu osnovnog B.O dana po važećem cenovniku (smeštaj, ishrana na bazi punog pansiona – švedski sto, pregled lekara specijaliste i četiri terapije – bazen , kinezi i dve elektro terapije).

Dnevna doplata za ovaj program je 800,00 din.

 Osim navedenih jednodnevnih, dvodnevnih i višednevnih paketa zahvaljujući nabavci savremene dijagnostičke i terapijske opreme kao i postojanju visokospecijalizovanog kadra u cenovnik Instituta za rehabilitaciju dodaju se i sledeće cene :

 1. UZ male karlice i urotrakta                                                                                    1800,00 din.
 2. UZ natključnih i aksilarnih jama                                                                          1800,00 din.
 3. EMNG – dva segmenta (GE i DE)                                                                        5000,00 din.
 4. ES – elektrostimalacija – klasična                                                                           800,00 din.
 5. ES – na novom aparatu                                                                                            1100,00 din.
 6. SHockwave terapija                                                                                                 1100,00 din.
 7. Kinezi terapija individualna /30 minuta/                                                             700,00 din.
 8. Kinezi terapija grupna /30 minuta/                                                                       300,00 din.
 9. Radna terapija /30 minuta/                                                                                     300,00 din.
 10. Kinezi tejping trake – jedan segment                                                                      400,00 din.
 11. Kinezi tejping – dva segmenta                                                                                  600,00 din.
 12. korišćenje sprava u fitness sali /45 minuta/                                                         500,00 din.
 13. Muskuloskeletni UZ (jedan segment)                                                                  2200,00 din.
 14. Periartikularna infiltracija bez cene leka                                                             1100,00 din.
 15. Periartikularna infiltracija sa cenom leka                                                            1700,00 din.
 16. Intraartikularna infiltracija pod kontrolom UZ bez cene leka                        3800,00 din.
 17. Intraartikularna infiltracija inf. pod kontrolom UZ sa cenom Diprofosa    4000,00 din. 
 18. Paravertebralna infiltracija bez cene leka                                                           2100,00 din.
 19. Paravertebralna infiltracija sa cenom leka Deprofosa                                     2600,00 din.

Navedene zdravstvene usluge plaćaju :

Lica koja ne ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdrastvenog osiguranja u skladu sa Zakonom.