Kontakt e mail etičkog odbora:
odboreticki
@gmail.com
*******************************

31.01.2019.

Sedma sednica Etičkog odbora

16.01.2019.

Sedma sednica Etičkog odbora

20.12.2018.

Šesta sednica Etičkog odbora

22.11.2018.

Peta sednica Etičkog odbora