fiyikalna medicina i rehabilitacijaU okviru ambulantno – polikliničke službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, sprovode se svi savremeni terapijski modaliteti:

 • kompletna elektroterapija (galvanizacija, elektroforeza, elektrostimulacija, TENS, terapija mikrotalasima)
 • infracrveno, ultraljubičasto zračenje
 • bioptron
 • ultrazvučna terapija
 • kineziterapija
 • kinezitejping
 • vakusak
 • laseroterapija
 • magnetoterapija
 • limfna drenaža
 • termo i hidroterapija
 • Shock wave

 

Od kompleksnih programa aktuelni su:

 • program vežbi za osteoporozu
 • jačanje stabilizatora paravertebralnih mišića u različitim bolnim stanjima kičmenog stuba

 

Elektrodijagnostički kabinet obavlja usluge:

 • eleketroneuromiografije (ENMG) i
 • klasične detekcione elektrodijagnostike (ED)

Pomoću njih  se utvrđuje postojanje i stepen oštećenja nervnog sistema i mišića.

U toku godine,  u kabinetu  se obavi  preko 2000 ovakvih  ispitivanja.