Notice: Undefined index: in /home/rehabili/public_html/wp-content/plugins/simplest-gallery/simplest-gallery.php on line 322

U organizacionom delu Instituta za rehabilitaciju u Beogradu, obavlja se ambulantno-poliklinička rehabilitacija bolesti i povreda mišićno-skeletnog i nervnog sistema, kardiopulmonalnih, reumatoloških oboljenja i drugih stanja. Takodje, sprovodi se stacionarna rehabilitacija bolesnika sa kardiološkim i plućnim oboljenjima. U ovom organizacionom delu je i referentni centar za balneoklimatologiju Republike Srbije. Institut za rehabilitaciju je sertifikovani trening centar Borda za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu  Evrope (FMR), a ujedno i predstavlja nastavnu bazu za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu  Medicinskog fakulteta u Beogradu i Nišu  i bazu za praktičnu nastavu Visoke sportske škole i Zdravstvene  škole strukovnih studija – studijska grupa fizioterapeut. Organizacioni deo Sokobanjske 17. ima dijagnostičke kabinete za elektrodijagnostiku, kardiološku, pulmološku, laboratorijsku i rendgen dijagnostiku.

Ambulantno-poliklinička služba – elektrodijagnostički kabinet obavlja usluge elketroneuromiografije (ENMG) i klasične detekcione elektrodijagnostike (ED), kojima se utvrđuje postojanje i stepen oštećenja nervnog sistema i mišića.             U okviru         ambulantno – polikliničke službe     za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju,  vrše  se svi savremeni terapijski modaliteti (hidroterapija, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, limfna drenaža, kineziterapija i  tako dalje). Takodje, u okviru lečenja akutnih bolnih sindroma sprovode se paravertebralne, intraartikularne i periartikularne infiltracije (reumatolog).

Od kompleksnih programa, aktuelni su program vežbi za osteoporozu i jačanje stabilizatora paravertebralnih mišića u različitim bolnim stanjima kičmenog stuba. Pored kardio-pulmonalne rehabiliatcije,  sprovode se i najsavremenije dijagnostičke procedure, sa ciljem optimizacije rehabilitacionih programa. U tom smislu, na raspolaganju su : ergometrija, spiroergometrija, praćenje holter EKG-a  i arterijskog pritiska dvadeset četiri časa, telemetrija, spirometrija i dr. Kao posebni programi prevencije kardiovaskularnih oboljenja  postoje stalne kontrole fizičke aktivnosti, edukacije i kontrolni periodični pregledi bolesnika. U usluge su uključene i dijagnostičke procedure: laboratorija, usluge rendgen kabineta, ultrazvučna dijagnostika.