sokobanskaU organizacionom delu Instituta za rehabilitaciju u Beogradu, obavlja se ambulantno-poliklinička rehabilitacija bolesti i povreda mišićno-skeletnog i nervnog sistema, kardiopulmonalnih, reumatoloških oboljenja i drugih stanja. Takodje, sprovodi se stacionarna rehabilitacija bolesnika sa kardiološkim i plućnim oboljenjima. U ovom organizacionom delu je i referentni centar za balneoklimatologiju Republike Srbije. Institut za rehabilitaciju je sertifikovani trening centar  Borda za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Evrope (FMR), a ujedno i  nastavna  baza za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu i Nišu,  kao i baza za praktičnu nastavu Visoke sportske i Zdravstvene  škole strukovnih studija – studijska grupa fizioterapeut. Organizacioni deo Sokobanjske 17. ima dijagnostičke kabinete za elektrodijagnostiku, kardiološku, pulmološku, laboratorijsku i rendgen dijagnostiku.

Ambulantno-poliklinička služba  – elektrodijagnostički kabinet obavlja usluge elektroneuromiografije (ENMG) i klasične detekcione elektrodijagnostike (ED), kojima se utvrđuje postojanje i stepen oštećenja nervnog sistema i mišića.U okviru ambulantno – polikliničke službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju,  sprovode se svi savremeni terapijski modaliteti (hidroterapija, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, limfna drenaža, kineziterapija i dr). Takodje, u okviru lečenja akutnih bolnih sindroma vrše  se paravertebralne, intraartikularne i periartikularne infiltracije (reumatolog).

Od kompleksnih programa, aktuelni su program vežbi za osteoporozu i jačanje stabilizatora paravertebralnih mišića u različitim bolnim stanjima kičmenog stuba. U okviru kardio-pulmonalne rehabiliatcije obavljaju  se i najsavremenije dijagnostičke procedure, sa ciljem optimizacije rehabilitacionih programa. U tom smislu, na raspolaganju su : ergometrija, spiroergometrija, praćenje holter EKG-a i arterijskog pritiska dvadeset četiri časa, telemetrija, spirometrija i dr. Kao posebni programi prevencije kardiovaskularnih oboljenja  postoje stalne kontrole fizičke aktivnosti, edukacije i kontrolni periodični pregledi bolesnika. Pored toga vrše  se i dijagnostičke procedure: laboratorija, usluge rendgen kabineta, ultrazvučna dijagnostika.