Javna nabavka male vrednosti dobara jn. br. 24/13 peć za saunu sa pratećom opremom.