28.11.2013.

7 13 KONKURSNA DOKUMENTACIJA NABAVKE IGLE ZA EMNG APARAT

27.11.2013.

6 13 RADOVE NA ADAPTACIJI STACIONARA II KRILO IZNAD BAZENA

22.11.2013.

5 13 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU partija 2

19.11.2013.

7 13 Konkursna dokumentacija nabavke igle za EMNG aparata

08.11.2013.

29 13 Javna nabavka profesionalnalne mašine za čišćenje podova

05.11.2013.

28 13 javna nabavka proizvoda za ličnu negu i ostali proizvodi za higijuenu

21.10.2013.

2 13 Javna nabavka prehrambenih proizvoda po partijama

23.09.2013.

5 13 Izvodjenje radova na adaptaciji i opremanju WELLNESS CENTRA

11.09.2013.

26 13 Javna nabavka dobara male vrednosti, proizvodi za ličnu negu i ostali proizvodi za higijenu

09.09.2013.

25 13 Javna nabavka dobara male vrednosti proizvoda za pranje i čišćenje

16.08.2013.

Javna nabavka male vrednosti dobara jn.br. 24/13 peć za saunu sa pratećom opremom

Otvoreni postupak javne nabavke medicinski potrošni materijal, po partijama

13.08.2013.

Otvoreni postupak javne nabavke lekova sa liste A, A1 i B

Otvoreni postupak javne nabavke prehrambeni proizvodi, po partijama

25.07.2013.

Javna nabavka male vrednosti radova