29.12.2014.

JN 60 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

24.12.2014.

Pitanje i odgovor 1 za JN 62 14

JN 61 14 Obaveštenje o ZZP

23.12.2014.

Pitanje i odgovor 1 za JN 61 14

22.12.2014.

JN 49 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

19.12.2014.

JN 62 14 KD MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

JN 62 14 POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA MOLERSKO-FARBARSKE RADOVE

predmer_Moleraj SeltersrII

18.12.2014.

Oglas za prodaju putem javne licitacije

JN 47 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

JN 50 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

JN 60 14 KD sitan inventar za kuhinju i restoran

JN 60 14 POZIV ZA SITAN INVENTAR ZA KUHINJU I RESTORAN

JN 61 14 KD Oprema za kuhinju i restoran

JN 61 14 POZIV ZA OPREMU ZA KUHINJU I RESTORAN

15.12.2014.

JN 41 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

JN 54 14 OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

12.12.2014.

Pitanje i odgovor 1 za JN 55 14

JN 56 14 POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA UVOĐENJE VIDEO NADZORA

JN 56 14 KD RADOVI NA UVOĐENJU VIDEO NADZORA jr

08.12.2014.

JN 55 14 POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

JN 55 14 KD RACUNARSKA OPREMA I TEHNICKI APARATI

04.12.2014.

JN 39 14 OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA za PARTIJU 2

03.12.2014.

JN 50 14 PRVA IZMENA KD

02.12.2014.

JN 54 14 POZIV ZA SITAN INVENTAR ZA KUHINJU I RESTORAN (1)

JN 54 14 KD ZA SITAN INVENTAR ZA KUHINJU I RESTORAN

28.11.2014.

Poziv za podnošenje ponuda

JN 50 14 KD transportno vozilo sa opremom

26.11.2014.

JN 39 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU, partija 1

JN 43 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

25.11.2014.

JN 44 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

21.11.2014.

JN 30 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

JN 49 14 KD ZA KOLICA I PRETEĆI UREĐAJI ZA INVALIDE

ЈН 49 14 Poziv za dostavljanje ponuda

19.11.2014.

JN 47 14 KD MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI STACIONARA I

JN 47 14 POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA MOLERSKO-FARBARSKE RADOVE STACIONARA I 2014

JN 47 14 predmer _ Moleraj Seltersr

17.11.2014.

JN 32 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

JN 37 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

JN 38 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

14.11.2014.

pitanje broj 1 za JN broj 41 14

7.11.2014.

JN 25 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU partija 3

JN 25 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU partija 4

JN 25 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU partija 5

4.11.2014.

JN 25 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU partija 8

JN 44 14 KD ZA BOLNICKU OPREMU

JN D 25 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU, partija 9

ЈN 44 14 Poziv za dostavljanje ponuda

3.11.2014.

JN 25 14 Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

JN 41 14 Prva izmena KD za hotelski nameštaj

31.10.2014.

JN.br. R 30 14 Pitanje i odgovor 11 31 10 2014

ЈН O 26 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU, partija 3 TPS

41 14 KD ZA HOTELSKI NAMESTAJ

41 14 Poziv za podnošenje ponuda

41 14 Predmer sa strukturom cene

43 14 KD RADOVI NA FASADI STACIONARA II

43 14 POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA FASADU STACIONARA II 2014

predmer_ fasada

30.10.2014.

26 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU, partija 4 Dem

29.10.2014.

25 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU, partija 1

25 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU, partija 6 NP Panic Trade

26 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU, partija 2 Beolaser

26 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU, partija 5 Scor

24.10.2014.

25 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU, partija 7

26 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

JN 20 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU, partija 1

JN 20 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU, partija 3

JN 30 14 OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA

JN 26 14OBAVEŠTENJE O ZZP

23.10.2014.

JN 37 14 ODGOVOR NA PITANJE Broj 1

JN 38 14 ODGOVOR NA PITANJE Broj 1

22.10.2014.

JN Р 30 14 ZAKLJUČAK O ODBACIVANJU POZIVA NA DOPUNU ZZPј

21.10.2014.

.JN 39 14 odgovor na pitanje broj 117.10.2014..

JN R 30 14 Obaveštenje o pozivu na dopunu podnetog zahteva za zaštitu prava ponuđača

16.10.2014.

JN 24 14 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JN 37 14 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

JN 37 14 KD ZA PROIZVODE ZA PRANJE I ČIŠĆENJE

JN 38 14 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

JN 38 14 KD ZA PROIZVODI ZA LICNU NEGU I OSTALI PROIZVODI ZA HIGIJENU

JN 39 14 Poziv za podnošenje ponuda

JN 39 14 KD – medicinski potrošni materijal – nova

15.10.2014.

JN R 32 14 odgovor na pitanje broj 9

JN R 32 14 Odgovor na pitanje broj 10

13.10.2014.

JN R 32 14 Odgovor na pitanje broj 8

10.10.2014.

20 14 OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA za PARTIJU 2

20 14 OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA za PARTIJU 4

JN.br. R 30 14 Pitanje i odgovor 10

JN.br. R 32 14 Pitanje i odgovor 7

08.10.2014.

JN R 32 14 odgovor na pitanje broj 5

JN R 32 14 odgovor na pitanje broj 6

07.10.2014.

JN R 30 14 Obaveštenje o ZZP

JN R 32 14 odgovor na pitanje broj 4

JN R 30 14 odgovor na pitanje broj 9

06.10.2014.

JN.br. R 30 14 Pitanje i odgovor 7

JN.br. R 30 14 Pitanje i odgovor 8

03.10.2014.

JN R 30 14 predmer nov sokobanjska BEZ CENA odgovor na pitanje broj 5

JN R 30 14 odgovori na pitanja od broja 2 do 5

JN R 30 14 odgovor na pitanje broj 6

02.10.2014.

JN R 30 14 odgovor na pitanje broj 1

26.09.2014.

JN R 32 14 odgovor na pitanje broj 2 i 3

23.09.2014.

R 32 14 odgovor na pitanje broj 1

JN O 26 14 odgovor na pitanje broj 7

JN O 26 14 odgovor na pitanje broj 8

22.09.2014.

22 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

20.09.2014.

O 26 14 odgovor na pitanje broj 6

19.09.2014.

JN O 26 14 odgovor na pitanje broj 5

32 14 POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA

KD 32-14 adaptacija smeštajnih kapaciteta u Stacionaru 2 u Seltersu

32 14 predmer i predračun_ sobe 18.09.2014

12.09.2014.

JN 24 14 odgovor na pitanje

JN 26 14 odgovori na pitanja 3

JN 26 14 odgovori na pitanja 4

11.09.2014.

ЈН Н 25-14 Одговор на питање број 1 за прехрамбене производе, по партијама

30 14 POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA

KD 30-14 radovi na investicionom odr-avanju Sokobanjska (2) final

predmer nov sokobanjska BEZ CENA (7) final (1)

08.09.2014.

JN R 24-14 odgovor na pitanje broj 3

04.09.2014.

JN 18-14 obaveštenje o zaključenom ugovoru

JN 20-14 odgovor na pitanje broj 3

JN 26-14 odgovor na pitanje broj 2

03.09.2014.

ЈN 21-14 OBAVESTENJE O PRODUZENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA

JН 21-14 ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈN 21-14 Pitanje i odgovor 1

02.09.2014.

JN 20-14 pitanje i odgovor 2

JN 26-14 pitanje broj 1-dopuna

01.09.2014.

JN broj O 26-14 odgovor na pitanje broj 1

20 14 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE (1)

Обавештење о продужетку рока Д 20-14

28.08.2014.

JN D 20-14 Pitanje i odgovor 1

27.08.2014.

JN broj R 24-14 Pitanje i odgovor 2

26.08.2014.

26 14 POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA

26 14 KONk dok med oprema

25.08.2014.

25 14 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

25 14 KD ZA PREHRAMBENE PROIZVODE jr

JN R 24-14 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda (1)

JN R 24-14 Pitanje i odgovor 1

19.08.2014.

PozivZaPodnosenjePonude Stacionar 1

KD Stacionar 1 otvoreni VК sa prilozima

15.08.2014.

22 14 KD ZA LABORATORIJU

22 14 POZIV

21 14 KONKURSNA DOKUMENTACIJA 15 08 2014

21 14 POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA

14.08.2014.

POZIV za JN D 20-14

KD za JN D 20-14

11.08.2014.

16 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

29.07.2014.

17 14 ODGOVOR NA PITANJE Broj 1

23.07.2014.

18 14 KD ZA SANITETSKO VOZILO

21.07.2014.

PRETHODNO OBAVESTENJE ZA NABAVKE

18.07.2014

17 14 KD TEHNICKI APARATI TELEVIZORI

17.07.2014

16 14 KD KLIMA UREĐAJ SA UGRADNJOM

15.07.2014

14 14 KD INVENTAR OD TEKSTILA

14.07.2014

15 14 KD ZA USLUGE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

04.07.2014

10 14 OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

13 14 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

01.07.2014.

PRETHODNO OBAVESTENJE ZA NABAVKE

03.06.2014.

13 14 KD DODATNI RADOVI PREGOVARAČKI POSTUPAK

26.05.2014.

11 14 KD ZA TEHNICKI MATERIJAL

22.05.2014.

12 14 KD ZA KETRIDŽE I TONERE

05.05.2014.

8 14 KD ZA KANCELARIJSKI MATERIJAL

29.04.2014.

10 14 KD ZA RADOVE ZA IZGRADNJU BAZENA

24.04.2014.

9 14 KD ZA ENERGENTE, PO PARTIJAMA

04.04.2014.

6 14 KD ZA OSIGURANJE

28.03.2014.

7 14 KD ZA STRUCNI NADZOR

26.03.2014.

5 14 KD ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

07.02.2014.

2 14 KD ZA ELEKTRICNU ENERGIJU

05.02.2014.

3 14 KD ZA HOTELSKI NAMESTAJ

04.02.2014.

4 14 KD IZVOĐENJA RADOVA NA ADAPTACIJI DELA OBJEKTA SELTERS II

27.01.2014.

PRETHODNO OBAVESTENJE ZA NABAVKE

KD I POZIV ZA JN MALE VREDNOSTI USLUGA br. 1 14 ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKTE INSTITUTA ZA REHABILITACIJU

15.01.2014.

1 14 KD ZA PREHRAMBENE PROIZVODE MESO

03.01.2014.

30 13 KD ZA POSUDJE I PRIBOR ZA KUHINJU I RESTORAN

30 13 POZIV ZA POSUDJE I PRIBOR ZA KUHINJU I RESTORAN

30 13 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU – 07.02.2014.