22.03.2019.

ЈН 11/19 Конкурсна документација 

ЈН 11/19 Позив за подношење понуда

21.03.2019.

ЈН 4/19 Обавештење о обустави поступка јавне набавке п2

18.03.2019.

ЈН 3/19 Одлука о додели уговора партија 1

ЈН 3/19 Одлука о додели уговора партија 2

15.03.2019.

ЈН 4/19 Одлука о обустави поступка п2

14.03.2019.

ЈН 4-19 П1 Обавештење о закљученом уговору

13.03.2019.

ЈН 68/18 Обавештење о зaкљученом уговору

12.03.2019.

ЈН 7/19 Кoнкурсна документација

ЈН 7/19 Позив за подношење понуда

08.03.2019.

ЈН 5/19 Питање и одговор 1

07.03.2019.

ЈН 4/19 Одлука о додели уговора партија 1

06.03.2019.

ЈН 68/18 Одлука о додели уговора

04.03.2019.

ЈН 4 – 19 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 2

01.03.2019.

ЈН 4/19 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

20.02.2019.

ЈН 4 – 19 Конкурсна документација

ЈН 4 – 19 Позив за подношење понуда

19.02.2019.

ЈН 66/18 Обавештење о закљученом уговору

ЈН 5 – 19 Позив за подношење понуда

ЈН 5 – 19 Конкурсна документација

14.02.2019.

ЈН 55-18 Обавештење о закљученом уговору партија 2
ЈН 55-18 Обавештење о закљученом уговору партија 6

13.02.2019.

ЈН 55 – 18 Обавештење о закљученом уговору партија 3
ЈН 55 – 18 Обавештење о обустави поступка партија 5

06.02.2019.

ЈН 54/18 Обавештење о обустави – партија 1

ЈН 54/18 Обавештење о обустави – партија 2

ЈН 54/18 Обавештење о обустави – партија 3

ЈН 54/18 Обавештење о обустави – партија 4

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА 2019. година

Претходно обавештење – Гасно уље – Гас 2019

Претходно обавештење – Лекови, по партијама 2019

Претходно обавештење – Медицинска и болничка опрема, по партијама 2019

Претходно обавештење – Медицински потрошни материјал, по партијама 2019

Претходно обавештење – Прехрамбени производи, по партијама 2019

Претходно обавештење – Радови инв. одржавање хидро блока Фаза II 2019

Претходно обавештење – Радови на прикључењу на гасну мрежу 2019

Претходно обавештење – Радови на текућем и инвестиционом одржавању смештаја Стационар 2 2019

Претходно обавештење – Радови на текућем одражавању објеката Института 2019

Претходно обавештење – Технички апрати, по партијама 2019

Претходно обавештење – Уређење комплекса Селтерса Фаза III 2019

04.02.2019.

ЈН 68/18 Прва измена и допуна конкурсне документације

ЈН 55/18 Обавештење о закљученом уговору партија 1

01.02.2019.

ЈН 55/18 Обавештење о закљученом уговору партија 4

ЈН 65/18 Обавештење о закљученом уговору партија 1

ЈН 65/18 Обавештење о закљученом уговору партија 2

ЈН 55/18 Одлука о обустави поступка партија 5

ЈН 66/18 Одлука о додели уговора

31.01.2019.

ЈН 55/18 Обавештење о закљученом уговору партија 7

28.01.2019.

ЈН 68/18 Питање и одговор 1

25.01.2019.

ЈН 60 – 18 Обавештење о закљученом уговору

ЈН 54/18 Одлука о обустави партија 1

ЈН 54/18 Одлука о обустави партија 4

ЈН 54/18 Одлука о обустави партија 3

ЈН 54/18 Одлука о обустави партија 2

23.01.2019.

JН 55/18 Одлука о додели Уговора партија 2

JН 55/18 Одлука о додели Уговора партија 3

JН 55/18 Одлука о додели Уговора партија 4

JН 55/18 Одлука о додели Уговора партија 5

ЈН 55/18 Одлука о додели Уговора партија 1

ЈН 55/18 Одлука о додели Уговора партија 7

JН 55/18 Одлука о додели Уговора партија 6

17.01.2019.

ЈН 66/18 Питање и одговор 1

ЈН 65/18 Одлука о додели уговора п1

ЈН 65/18 Одлука о додели уговора п2

15.01.2019.

ЈН 60/18 Одлука о додели уговора

ЈН 50/18 Обавештење о закљученом уговору п4

11.01.2019.

ЈН 63/18 Обавештење о закљученом Уговору

ЈН 65/18 Питање и одговор 1

09.01.2019.

ЈН 51/18 Обавештење о закљученом Уговору партија 10

08.01.2019.

ЈН 56/18 Обавештење о закљученом уговору

06.01.2019.

ЈН 54/18 Питање и одговор 1

04.01.2019.

ЈН 63-18 Одлука о додели уговора
ЈН 65-18 Конкурсна документација
ЈН 65-18 Позив за подношење понуда