29.01.2020.

ЈН 46/19 Одлуку о додели уговора

ЈН 47/19 Обавештење о закљученом Уговору

28.01.2020.

ЈН 43/19 Трећа измена и допуна КД

ЈН 43/19 Обавештење о продужењу рока 2

27.01.2020.

ЈН 43/19 одговор бр 3

ЈН 49/19 Одлука о додели уговора п5

ЈН 49/19 одлука о обустави поступка п4

ЈН 49/19 одлука о додели уговора п3

24.01.2020.

ЈН 49-19 Обавештење о закљученом Угвору партија 2

ЈН 43-19 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

ЈН 43-19 Друга измена и допуна Конкурсне документације

22.01.2020.

ЈН 36/19 Обавештење о закљученом Уговору Beocompass

ЈН 36 – 19 Обавештење о закљученом Уговору Фармалогист

ЈН 47 – 19 Одлука о додели уговора

ЈН 40 – 19 Обавештење о закљученом Уговору партија 7

17.01.2020.

ЈН 36 – 19 Обавештење о закљученом Уговору Ino-pharm

ЈН 49 – 19 Одлука о додели уговора п2

ЈН 49 – 19 Одлука о додели уговора п1

ЈН 39/19 Обавештење о закљученом уговору

16.01.2020.

ЈН 43/19 Прва измена и допуна КД ф

ЈН 43/19 Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

ЈН 43/19 питање и одговор 1

ЈН 43/19 питање и одговор 2

13.01.2020.

ЈН 46/19 Одговор бр. 2

ЈН 36/19 Обавештење о обустави

ЈН 40/19 Обавештење о обустави п9

ЈН 40/19 Обавештење о обустави п10

ЈН 44/19 Кoнкурсна документација

ЈН 44/19 позив за подношење понуда

10.01.2020.

ЈН 46/19 Одговор на питање 1

09.01.2020.

ЈН 43/19 Конкурсна документација

ЈН 43/19 Позив за одношење понуда

08.01.2020.

ЈН 49/19 Обавештење о продужењу рока

06.01.2020

ЈН 41 – 19 Обавештење о закљученом уговору