Прилог 1 Спецификација партија 3 сладолед измењено