ЈН 10 - 17 Обавештење о закључном уговору Партија 2