ЈН 10 - 17 Прва измена и допуна Конкурсне документације