ЈН 20-17 Обавештење о закљученом Уговору-партија 2