ЈН 3 - 17 Обавештење о обустави поступка Партија 1