ЈН 40-16 Обавештење о закљученом Уговору-партија 1