ЈН 66 - 16 Обавештење о закљученом уговору партија 4