ЈН 70 - 16 Обавештење о закљученом уговору Партија 2