8-17 Друга измена и допуна Конкурсне документације