JН 20-17 Обавештење о закљученом Уговору партија 1