JN 40-16 Odluka o dodeli Ugovora - Usluge osiguranja, partija 1