JN 61-16 Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 1 - fiksna telefonija