JN 61-16 Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija 2 - mobilna telefonija