jn-68-16-prva-izmena-i-dopuna-kd-sa-preciscenim-tekstom