Prethodno obavestenje-radovi na prikljucenju na gasnu mrežu