Sokobanjska Kontakt Institut za rehabilitaciju Beograd
Sokobanjska 17, 11000 Beograd, Srbija
Centrala: 011/2660-266
Marketing: 011/2660-548
Fax: 011/266-24-32
rehabilitacija@gmail.com
sokobanjskamark@gmail.com
Selters kontakt Banja Selters
Kralja Petra I 335, 11400 Mladenovac,
Recepcija: 011/8241-425
Prijem Stacionar II: 011/8241-109
Prijem Stacionar I: 011/8241-162
Wellness: 011/8241-118
Recepcija mob: +381 64/86-90-422
seltersbanja@gmail.com
seltersbanja.recepcija@gmail.com
seltersbanja.prijem@gmail.com
seltersbanja.wellness@gmail.com
seltersbanja.marketing@gmail.com