Institut poseduje rehabilitacione centre na tri lokacije:

  • Sokobanjska 17, Beograd
  • Selters, Mladenovac
  • Vrmac Prčanj-Crna Gora

Ukupan kapacitet iznosi 1100 postelja, dostupnih korisnicima preko RZZO ili
o sopstvenom trošku i to  za sprovođenje kardiološke, pulmološke, neurološke,
ortopedske, reumatološke i dečije rehabilitacije.