Page under construction…

2

Akreditovani programi Kontinuirane medicinske edukacije u 2014. 

• Kurs Uvod u zdravstvenu ekonomiju –modeli i vrste analiza sa primerima (6 bodova za slušaoca, lekari, farmaceuti, biohemičari, stomatolozi, tehničari): A -1-70/14, odluka Zdravstvenog saveta Srbije 153-02-535/2014-01, od 03.03.2014.; održan 17 i 31 marta 2014.
• Stručni sasatanak Prof Ilijevski Nenad –„ Etiologija, dijagnoza, prevencija i lečenje tromboze vena donjih ekstremiteta u ranom postoperativnom periodu . Sastanak je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta broj: 153-02-535/2014-01, od 03.03.2014.; godine, u Zbirnoj tabeli januar 2013. Lekarske komore pod akreditacionim brojem A-1-208/14, sa 3 boda za predavače i 2 boda za slušaoce ( lekari, biohemičari, farmaceuti, medicinske sestre, zdravstveni tehničari i fizioterapeuti) održan 13. marta 2014.

• U akreditacionom roku april 2014. prijavljeno :
1 stručni sastanak „Prevencija i terapija urinarnih infekcija kod pacijenata u procesu rehabilitacije posle cerebrovaskularnih događaja“, sa predavačem po pozivu Prof. Dr Vinka Vukotić, 23.10.2014
2. stručni sastanak:“ Aspekti procene kvaliteta života kod pacijenata sa hroničnim oboljenjima„(predavači:Prof dr Milica Lazović, Prim dr sci med Ivana Burazor, Prof dr Dušan Đurić) .Održavanje sastanka planirano za 23. maj.2014.; 30 maj 2014. 6 jun 2014.; 13 jun 2014

3. Kurs: “Testiranje pouzdanosti kvaliteta života kao mera ishoda u kliničkim ispitivanjima i kliničkoj praksi„ (Predavači Dr sci Vera Madžarević, Prof dr Milica Lazović, Prim dr sci med Ivana Burazor, Prof dr Dušan Đurić) Održavanje kursa planirano za 30 maj 2014.; 6 jun 2014. i 13 jun 2014.

Страница в разработке…