1. Poreski Identifikacioni broj PIB
101962711
2. Matični broj lica (pravna lica, radnje) 07050844
3. Naziv firme Institut za rehabilitaciju
4. Ime i prezime ovlašćenog lica Prim. mr sci. dr Snežana Kostić
5. Podaci o sedištu Beograd
6. Opština Savski venac
7. Mesto Beograd
8. Naziv ulice i broj Sokobanjska 17
9. Broj telefona 011/2660-266, 011/8241-425
10. Broj faksa 011/2662-432, 011/8232-738
11. E-mail seltersbanja@gmail.com
12. Kupac-dobavljač-kupac i dobavljač  
13. Obveznik PDV / PEPPDV 133328246

Podaci o delatnosti

  Naziv Šifra delatnosti
1. Delatnost smeštajnih usluga sa medicinskim negom 8710

 

Podaci o računu u banci

  Naziv banke i mesto Broj tekućeg računa
1. Uprava za javno plaćanje – Mladenovac 840-657667-10
2. Uprava za javno plaćanje – Mladenovac 840-657661-28