Notice: Undefined index: in /home/rehabili/public_html/wp-content/plugins/simplest-gallery/simplest-gallery.php on line 322

Notice: Undefined index: columns in /home/rehabili/public_html/wp-content/plugins/simplest-gallery/lightbox.php on line 89

 

vrmac kulturni sadrzajObjekat Vrmac u Prčnju  nalazi  se u najlepšem delu  zaliva Boke Kotorske, a udaljen je svega 7 km od drevnog grada Kotora i 10 km od međunarodnog aerodroma Tivat. Tradicija poznatog prirodnog lečilišta datira od 1920. godine.  Staro naselje pomorskih kapetana, Prčanj, proglašeno je za prirodno klimatsko lečiliste još 1920. godine, odlukom kraljevske vlade. U sastavu  je Instituta  za rehabilitaciju od 1989. godine, kao rehabilitaciona ustanova zdravstveno – turističkog tipa. Vazdušna strujanja iznad zaliva utiču na biljni svet i vode, obogaćujući vazduh jonima, pre svega halogenim i drugim hemijskim supstancama koje sadrži morska voda. Isparenja eteričnih materija,  pomešana sa isparenjima morske vode obogaćuju atmosferu mineralima i jonima, čije je pozitivno dejstvo na respiratorni sistem medicinski potvrđeno.

Prčanj je udaljen 5 km od starog grada Kotora, koji je odlukom UNESCO-a svrstan u svetsku prirodnu i kulturnu baštinu. Najpre u sastavu Vizantije, a od XII veka Raške, Kotor doživljava svoj kulturni i ekonomski procvat i postaje poznato trgovinsko i pomorsko sedište. Mnogobrojni kulturni i istorijski spomenici sačuvani su do današnjih dana. Najatraktivniji su: zidine Kotora, duge 4.5 km i  zidane više vekova, katedrala Svetog Tripuna (12. vek), crkva Svete Marije od rijeke (13. vek), crkva Svetog Luke (12. vek), Sat- kula iz 17. veka,Pomorski muzej, smešten u baroknoj palati sa izuzetno bogatom zbirkom koja svedoči o istoriji pomorstva Boke Kotorske. Teritorija  zaliva  bila je  naseljena jos u doba ranog neolita, o čemu svedoče predmeti pronadjeni u pećini Spila, kraj Perasta. Boku su naseljavali i Rimljani, a ostaci njihove civilizacije mogu se videti u Risnu.

Bogorodičin hram u Prčnju je monumentalna barokna građevina koja spada u najveće sakralne objekte na Jadranu. Građena je od 1790-1908. godine,  po projektu mletačkog arhitekte Bernardina Macaruzzia. Raskošna arhitektura, pročelje sa dorskim i korintskim stubovima, bogato raščlanjeno prilazno stepenište, kao i naročito vredne zbirke srebra, tekstila, slika i skulptura najpoznatijih umjetnika, čine Bogorodičin hram spomenikom kulture izuzetne umetničke i estetske vrijednosti.

Obilazak zaliva predstavlja posebnu turističku atrakciju, jer su do današnjeg dana sačuvane kamene palate bogatih porodica i pomorskih kapetana, zidane u periodu od 16. do 18. veka, kao i mnoge drevne crkve. Posetioci zaliva ne treba da propuste izlet brodom do ostrva Svetog  Đordja i Gospe od Škrpjela, na kojima su istoimene crkve.

Moguće je organizovanje jednodnevnog izleta do drevne crnogorske prestonice –  Cetinja, koju  je osnovao Ivan Crnojević 1482. godine, kada je, povlačeći se pred turskom najezdom, tražio uporište za dalji otpor u besputnoj lovćenskoj vrleti. Nastalo iz nužde, Cetinje je postalo političko i duhovno središte poslednje slobodne balkanske države. Danas je reprezentativni kulturni centar sa Biljardom koja je pretvorena u Njegošev muzej, zatim  Državni muzej – dvor kralja Nikole, Zetski dom, Vladin dom,Umetnički muzej, kao i rusko, francusko, italijansko i englesko poslanstvo.

Na vrhu Lovćena, planine koja dominira središtem Crne Gore sa koga se pruža veličanstven pogled, nalazi se mauzolej i grob vladike Petra Petrovića Njegoša. Ovaj vredan spomenik kulture može se, takođe, obići tokom jednodnevnog izleta.