Pravilnik o Javnim nabavkama 2021.

Прва измена финансијског плана 2020

Измена правилника о организацији и систематизацији послова – 01.06.2020.

Одлука о измени и допуни Правилника о систематизацији 2019.

UO 80 – Usvajanje finansijskog plana 2019

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke 2014

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (posle izmena ZJN 2015)

Pravilnik o obezbedjenju imovine

Pravilnik o radnom učinku

Strategija upravljanja rizikom

Pravilnik o naknadi troskova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih u Institutu za rehabilitaciju

Pravilnik o finansijskoj kontroli

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

informator-o-radu-1

Strateški plan 2017-2020

Operativni plan 2017

Стандардни оперативни поступци за рад ЕО 24.05.2017.

Pravilnik o elektronskoj evidenciji i kontroli radnog vremena

Poslovni kodeks

Godišnji plan interne revizije za period 2017 – 2019. godine

Godisnji plan interne revizije za period 2017 – 2019. godine

Strateški plan interne revizije za period 2017 – 2019. godine

Finansijski plan za 2017. godinu prema izvorima

Finansijski plan za 2017. godinu prema izvorima prvi rebalans

Finansijski plan za 2017. godinu prema izvorima treći rebalans

Finansijski plan za 2017. godinu prema izvorima četvrti rebalans

Finansijski plan za 2018. godinu

Finansijski plan za 2018. godina prema izvorima prvi rebalans

Strateški plan interne revizije za period 2017-2019

Godišnji plan interne revizije za 2017. godinu

Godišnji plan interne revizije za 2018. godinu

Pravilnik o uslovima pružanja ugostiteljskih usluga u Institutu za rehabilitaciju organizacioni deo “Vrmac” Prčanj

Odluka o izmeni Finansijskog plana Instituta za rehabilitaciju za 2017.godinu

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova

Politika kvaliteta i bezbednosti hrane

Završni račun 2017

Pravilnik o donacijama i humanitarnoj pomoći i odluka UO 78

UO 78 odluka izmena sistematizacije – nepuno radno N FMIR

Pravilnik o povredi radne discipline i disc odgovornosti i odluka UO 78

Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila i odluka UO 78

Pravilnik o angažovanju lica van radnog odnosa i odluka UO 78

Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи и одлука УО 78

Правилник о начину и условима коришћења службених возила и одлука УО 78

Правилник о повреди радне дисциплине и дисц одговорности и одлука УО 78

УО 78 одлука измена систематизације – непуно радно Н ФМИР

Правилник о ангажовању лица ван радног односа и одлука УО 78

Претходна сагласност УО на измену Правилника о ОИСП

Измена и допуна Правилника о ОИСП

Финансијски план 2018 табеларно са 3. изменом и допуном

Трећа измена и допуна Финаснијског плана 2018

Пословник о раду Етичког одбора

Стандардни оперативни поступци за рад Етичког одбора