Institut Beograd

U organizacionom delu Instituta za rehabilitaciju u Beogradu obavlja se ambulantno poliklinička rehabilitacija bolesti i povreda mišićno-skeletnog i nervnog sistema, kardiopulmonalnih, reumatoloških oboljenja i drugih stanja. Takodje sprovodi se stacionarna rehabilitacija bolesnika sa kardiološkim i