01.03.2021.

ЈН 31/20 Обавештење о закљученом Уговору М

18.02.2021.

ЈН 27-20 Обавештење о закљученом уговору

ЈН 31-20 Обавештење о закљученом Уговору Ф

12.02.2021.

ЈН 31/20 Обавештење о закљученом уговору Б

ЈН 31/20 Обавештење о закљученом Уговору И

08.02.2021.

План јавних набавки 2021

21.01.2021.

JN 31-20 Odluka o dodeli Ugovora

JN 31-20 Odluka o obustavi

JN 27-20 Odluka o dodeli Ugovora