ЈН 23 - 17 Обавештење о закљученом уговору Партија 2