JN 51 16 Kancelarijski materijal - Odgovor na pitanje broj 3