JN 51 16 Kancelarijski materijal Odgovor na pitanje broj 4