JN 51 16 kancelarijski materijal - Odgovor na pitanje broj 2