JN 51/16 Kancelarijski materijal - Odluka o dodeli ugovora 2