JN 56/16 Obsaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda