JN 56/16 Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda