JN 56/16 Poziv za podnosenje ponuda za nabavku dobara - rendgen uredjaji