JN 60/16 Obavešenje o produžetku roka za podnošenje ponuda