JN 47/16 Poziv za podnošenje ponuda - usluge izrade PT dokumentacije