jn-70-16-konsultantske-uslge-u-oblasti-hirurgije-i-psihijatrije-partija-1