jn-70-16-konsultantske-usluge-u-oblasti-hirurgije-i-psihijatrije-partija-2