Institut poseduje rehabilitacione centre
na dve lokacije:

-Sokobanjska 17, Beograd                                        -Selters, Mladenovac

                               

Ukupan kapacitet iznosi 580 postelja, dostupnih korisnicima preko RZZO ili o sopstvenom trošku i to za sprovođenje kardiološke, pulmološke, neurološke, ortopedske, reumatološke i dečije rehabilitacije.